Zwem ook voor Fonds gehandicaptensport!

0 zwemmers steunen ons voor € 0,-
Fonds gehandicaptensport

Fonds gehandicaptensport

Waarom is het belangrijk dat je voor ons in actie komt?

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Dat doen wij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting.

Wat doen wij met de opbrengst van jouw actie?

Invulling geven aan onze ambitie “Sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken” dat kunnen en dat doen wij niet alleen.  Vele vrijwilligers, donateurs, sporters, supporters, sponsors, ambassadeurs en 1% Fairsharepartners zetten zich hier samen met ons voor in. Maar om onze doelstelling te realiseren is een goede beeldvorming over leven en sporten met een handicap van groot belang.


(S)Cool on Wheels
Omdat deze beeldvorming begint bij de jeugd, is er het project (S)Cool on Wheels dat wordt ingezet in groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs. (S)Cool on Wheels is een succesvol voorlichtingsprogramma in het onderwijs dat concreet bijdraagt aan de positieve beeldvorming over mensen met een handicap. Het programma bestaat uit clinics op school, een digitaal lesprogramma en een sponsorloop.


Evenementen
In samenwerking met onder meer onze 1% FairShare® partners en de sportbonden worden er evenementen georganiseerd die tot doel hebben om mensen met een handicap kennis te laten maken met verschillende sporten en hen zo te enthousiasmeren en aan te zetten om ook zelf actief te gaan sporten zoals bij de KPN Schaatsvriendendag, de G-Hockeyvriendendag. 

Contactgegevens

Fonds gehandicaptensport

E-mail: info@fondsgehandicaptensport.nl
Website: http://info@fondsgehandicaptensport.nlWij zwemmen voor Fonds gehandicaptensport