Wij zwemmen voor een goed doel!

Doe mee(r) met sport!

 

Welke goede doelen doen mee?

Deelnemers kunnen  via Voor een Ander elk gewenst goed doel ondersteunen.  Groot of klein, elk doel kan meedoen. Voor en Ander garandeert dat het volledige sponsorbedrag zonder inhouding van kosten wordt uitbetaald aan het goede doel.

 Partner goede doelen

Sommige goede doelen staan onder het kopje “Goede doelen” op de website, dat zijn onze partners die “Voor een Ander” actief ondersteunen. Met sommige partners hebben we ook bijzondere afspraken gemaakt waar onze deelnemers voordeel bij hebben. De specifieke informatie hierover staat bij het aanmelden als actievoerder.

Een deelnemer kan een partner goed doel met 1-click kiezen bij het publiceren van de actiepagina. Als partner goed doel kunt u er voor kiezen om deelnemers gratis te laten inschrijven en partners krijgen bericht van elke nieuwe aanmelding van een deelnemer. 

Eigen goede doelen

Wanneer een goed doel niet in het overzicht staat kan een deelnemer bij zijn aanmelding dit doel toevoegen als persoonlijk ‘eigen’ goed doel.  De informatie over de eigen goede doelen is alleen terug te vinden op de persoonlijke actiepagina van de actievoerder. Een eigen goed doel staat niet in het overzicht van goede doelen en is door deelnemers ook niet met 1-click te kiezen.

 Maar ook voor deze goede doelen geld dat het verzamelde sponsorbedrag via de stichting Presteren Voor een Ander in zijn geheel wordt uitbetaald zonder daar kosten op in te houden.

Voor een Ander  bemoeit zich inhoudelijk niet met de vraag welke organisatie u de moeite waard vind om te ondersteunen.  Je vraagt immers zelf aan je eigen vrienden en kennissen om sponsoring. Wij kijken ook niet of uw goed doel klein of groot is of hoe de inkomsten besteed worden. Om deelnemers  en sponsors te beschermen voeren wij wel een toetsing uit of de organisatie echt bestaat en adequaat reageert op contactverzoeken.

Toch komt niet elk goed doel in aanmerking. Organisaties met een racistische, seksistische of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor plaatsing op onze website. Beoordeling hiervan is volgens de reglementen voorbehouden aan de organisatie, bezwaar is niet mogelijk.

Heb je hierover vragen of vertegenwoordig je een goed doel en wil je graag partner worden van Voor een Ander? Neem dan contact op via info@vooreenander.nl